TÁMOP 2.1.2 címkéhez tartozó bejegyzések

A képző intézményekről, TÁMOP 2.1.2

TÁMOP 2.1.2 A képző intézményekről

A projekt megvalósításában azok az akkreditált felnőttképzési intézmények vehetnek részt, amelyek az idegen nyelv és/vagy  az IKT területén akkreditált képzési programmal rendelkeznek, és megfelelnek a projekt, a képző intézmények és képzések kiválasztási kritériumrendszerében foglaltaknak.

A képző intézményeknek rendelkezniük kell:

  • a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 12. §-a alapján a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által kiállított, és az együttműködési megállapodás időtartama alatt folyamatosan fenntartott intézményakkreditációs tanúsítvánnyal,
  • a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 19. §-a alapján az adott képzésre vonatkozó programakkreditációs tanúsítvánnyal.

Az akkreditált képzési programban

Idegen nyelvi képzés esetén:

  • – bármely élő idegen nyelv lehet,
    – a képzés szintje maximum KER B2-ig terjedhet.
  • Informatikai képzés esetén:
    megfelel az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) című dokumentum mellékletében foglalt céloknak.

A projekt keretében megvalósuló tanfolyamok díja nem haladja meg a bruttó 1000 Ft/óra/fő összeget, amelybe beleértendő a képzés díja, az akkreditált képzési program részét képző vizsga díja és a tananyag díja.
A kiválasztási kritériumok letölthetőek a projekt honlapjáról.

Kik vehetik igénybe a TÁMOP 2.1.2 támogatást?

Kik vehetik igénybe a támogatást? TÁMOP 2.1.2
A képzési támogatásra jogosult lehet minden 18. életévét betöltött felnőtt, aki nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/ hallgatói jogviszonyban (kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben résztvevők), és a jelen képzési program megvalósításával párhuzamosan nem vesz részt  más hazai és/vagy Európai Uniós forrásból támogatott idegen nyelvi/ és/vagy informatikai képzésben. Az egész életen át tartó tanulás jegyében felső korhatára nincs A program kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű térségekben élőket, illetve a 45 éven felülieket.

A képzések iránt érdeklődők 2012. december 1-jétől adhatják be a jelentkezésüket.
A támogatás formája és mértéke
Az a személy, aki megfelelt a részvételi feltételeknek és informatikai és/vagy nyelvi képzésbe szeretne bekapcsolódni, bruttó 90.000 Ft képzési keretösszeg felhasználására válik jogosulttá, mely összeg az eredményesen elvégzett, illetve tanúsítvánnyal igazolt képzés után a képző bankszámlájára kerül átutalásra.

A képzettnek az önrész megfizetésén kívül nincs további fizetési kötelezettsége (Kivéve, ha a támogatási és képzési szerződésben meghatározott minimális feltételeket nem teljesíti  a hallgató. Pl: nem vesz részt a minimálisan előírt óraszámon.)

A képzésre jelentkező támogatott személynek vállalnia kell a képzési költség meghatározott százalékának megfelelő összegű önköltség befizetését. Az önrész mértéke hátrányos helyzetű településen állandó lakhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyek esetében a meghirdetett képzési költségek támogatott összegének minimum 2%-a, minden más esetben minimum 5%-a.

A képzésben résztvevők jelentkezésének a módja: on-line módon, e Tanácsadó segítségével vagy TÁMOP 2.1.2 közvetlenül a képző intézménynél.
Képzésekről bővebb tájékoztató: www.tudasodajovod.hu

TÁMOP 2.1.2 Projektről.

TÁMOP 2.1.2/12-1 Projektről

Az idegen nyelv ismeretem, az IKT* eszközök és alkalmazások használata egyértelmű foglalkozási- és versenyelőnyt jelent. A magyarok ismeretei ezen a téren jelentősen elmaradnak az uniós átlagtól.

A TÁMOP 2.1.2/12-1 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése”
című kiemelt projekt a felnőtt lakosság gazdasági versenyképességét, a munkaerőpiaci esélyeinek növelését, és az élethosszig tartó tanulás iránti igények kialakítását tűzte ki célul, hozzájárulva ezzel a nemzetközi összevetésben is kiugróan alacsony foglalkozási szint emeléséhez.

A fentiek elérése érdekében – a projekt keretében – minimálisan 100.000 főt vonunk be a képzési programokba, ezen belül 10.000 fő hátrányos helyzetű személyt.

A kiemelt projekt feladatait, mint konzorciumvezető (projektgazda) a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal látja el az NT Nemzetközi Technológiai Nonprofit Közhasznú Kft-vel konzorciumi partnerségben. *infokommunikációs technológia